Сергей Рудюк 28 октября 2014

По замовчуванню, Wordpress працює в одно-сайтовому режимі. Якщо Ви бажаєте включити багато-сайтовість, то зробіть наступні дії:

1. Відкрийте файл wp-config.php. В нього додайте програмний код:

/* Multisite */ define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );

2. Налаштуйте мережу. Для цього, зайдіть в Administration > Tools > Network Setup (Инструменты - Установка сети).

3. Wordpress вам повідомить скрипт, призначений для роботи в Apache2.

Скрипт для додавання в wp-config.php (він підходить як для нашого випадку, так і для Apache2).

define('MULTISITE', true); define('SUBDOMAIN_INSTALL', true); define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'nerusoft.com'); define('PATH_CURRENT_SITE', '/'); define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1); define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);

Скрипт для Apache2, який потрібно додати в файл .htaccess в корні сайту (не підходить для варіанта Nginx, бо від не виконує ці файли :))

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] # add a trailing slash to /wp-admin RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteRule ^ - [L] RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L] RewriteRule ^(.*\.php)$ $1 [L] RewriteRule . index.php [L]

Для зв'язки Nginx - PHP-FPM необхідно вставляти інший скрипт в налаштування домену Nginx. Цей скрипт різний в залежності від вибраної Вами схеми багато-сайтовості Wordpress.

Скрипт для Nginx для багато-сайтового Wordpress, що використовує підкаталоги:

map $uri $blogname{ ~^(?P<blogpath>/[^/]+/)files/(.*) $blogpath ; }  map $blogname $blogid{ default -999;  #Ref: http://wordpress.org/extend/plugins/nginx-helper/ #include /var/www/wordpress/wp-content/plugins/nginx-helper/map.conf ; }  server { server_name example.com ;  root /var/www/example.com/htdocs; index index.php;  location ~ ^(/[^/]+/)?files/(.+) {  try_files /wp-content/blogs.dir/$blogid/files/$2 /wp-includes/ms-files.php?file=$2 ;  access_log off; log_not_found off; expires max; }  #avoid php readfile() location ^~ /blogs.dir {  internal;  alias /var/www/example.com/htdocs/wp-content/blogs.dir ;  access_log off; log_not_found off; expires max; }  if (!-e $request_filename) {  rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;  rewrite ^(/[^/]+)?(/wp-.*) $2 last;  rewrite ^(/[^/]+)?(/.*\.php) $2 last;  }  location / {  try_files $uri $uri/ /index.php?$args ; }  location ~ \.php$ {  try_files $uri =404;  include fastcgi_params;  fastcgi_pass php; }  #add some rules for static content expiry-headers here }

Скрипт для Nginx, що використовує багато-доменність для Wordpress:

map $http_host $blogid {   default    -999;    #Ref: http://wordpress.org/extend/plugins/nginx-helper/   #include /var/www/wordpress/wp-content/plugins/nginx-helper/map.conf ;  }  server { server_name example.com *.example.com ;  root /var/www/example.com/htdocs; index index.php;  location / {  try_files $uri $uri/ /index.php?$args ; }  location ~ \.php$ {  try_files $uri =404;  include fastcgi_params;  fastcgi_pass php; }  #WPMU Files     location ~ ^/files/(.*)$ {         try_files /wp-content/blogs.dir/$blogid/$uri /wp-includes/ms-files.php?file=$1 ;         access_log off; log_not_found off;   expires max;     }  #WPMU x-sendfile to avoid php readfile() location ^~ /blogs.dir {  internal;  alias /var/www/example.com/htdocs/wp-content/blogs.dir;  access_log off; log_not_found off; expires max; }  #add some rules for static content expiry-headers here }

Сергей Рудюк 28 октября 2014

Зіткнувся з проблемою набирання літери ґ в Віндовс. Гугл допоміг :).

Як оказалось, для того, щоб набрати цю букву, потрібно натиснути Правий Alt + г.

Якщо потрібно набрати велику літеру Ґ натискайте: Shift + Правий Alt + г.

Сергей Рудюк 28 октября 2014

Основна проблема для українських програмістів, що бажають спілкуватись українською мовою – це велика кількість літератури, сайтів, книжок російською мовою. Як резульат, приходиться 99% часу читати
тексти на мові загарбника. Але, як оказалось, ящо поставити собі ціль, можна знайти досить багато сайтів рідною мовою. Більше того, інколи на цих сайтах пишуть досить цікаві речі.

В цьому пості, я буду писати інформацію про такі сайти.

http://bunyk.wordpress.com/ – Блоґ одного кібера. Досить цікавий блог по програмуванню.

http://wordpress.co.ua – Український WordPress. Сайт по українській локалізації всім відомої CMS-системи.

Сергей Рудюк 28 октября 2014

Одну і ту же задачу можна виконати декількома шляхами.

Розглянемо шляхи локалізації в системі WordPress:

1. Створення сайтів-клонів на різних мовах. Цей шлях буває досить корисним, особливо якщо Ви бажаєте створити різний контент на різних мовах. Але якщо Ви хочете синхронно перекладати статті на різних мовах може виникнути “розсихронізування”. Також такі сайти досить складно адмініструвати. Користувачам потрібно буде реєструватись заново на кожному з цих клонів. І програмні частини (плагіни, дизайни і так далі) потрібно буде правити стільки разів, скільки у Вас сайтів…

2. Використання багатосайтовості + плагінів перекладу.
Дуже корисний шлях, що доповнює попередній пункт, але в якому відсутні перелічені недоліки. В цьому випадку, використовується можливість багатосайтовості системи WordPress. Щоб включити такий режим, потрібно буде зробити деякі дії по налагодженню конфігураційних файлів Wordpres, htaccess а також встановленню плагіна перекладу.

В цьому випадку сайт на різних мовах працює на одному екземплярі системи WordPress. Як результат, Вам нема необхідності програмувати програмний код для кожного з сайту, налаштовувати дизайни для кожного
сайту. А команди автоматичного перекладу текстів позволяють пришвидчити переклад тексту за допомогою первинного машинного перекладу.

Цей спосіб найбільш вдалий для багатомовних сайтів, якщо Ви володієте мовами, що використовуються на сайті та бажаєте досягти більш-менш коректного перекладу.

3. Переклад за допомогою плагина скрипта від Google.
Компанія Google реалізувала механізм перекладу будь-якого сайту. Щоб реалізувати переклад цим способом Вам необхідно зайти на сайт Гугла. Взяти звідти деякі скрипти для перекладу та вставити в свій сайт.

4. Переклад за допомогою плагіна для перекладу Google.
Звичайно, для програмістів, що не володіють мовами програмування буде досить складно вставити скрипти по перекладну від Google, тому є чудовий плагін, що робить цю роботу автоматично, даже без заходу на сайт Ґуґла
:).

Цей щлях перекладу чудовий для тих, хто хоче за декілька хвилин переласти свій ресурс а також для тих, хто не володіє тими мовами на які хоче перекласти.

Недолік цього способу:
– Не завжди коректний машинний переклад.
– Переклад може займати декілька секунд (це відчувається при переході зі сторінки на сторінку).

Сергей Рудюк 28 октября 2014

Технології Ґуґла досягли досить великих результатів в різних сферах діяльності. В тому числі і в перекладі.

Якщо Ви зайдете на сайт https://translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT#ru/uk/ то побачите зліва поле вводу, куди вводиться текст і вказується яка це мова, а зправа – переклад на тій мові, яку Ви вибрали.

Наприклад:

Також, цікава можливість прослуховування тексту голосом. Якщо у Ґуґл є
звуковий переклад на вибраній мові, Ви побачите піктограму динаміку.
Натисніть її і почуєте текст голосом.

Звичайно, цей перекладач робить машинний переклад. Але він досить корисний для роботи…

Сергей Рудюк 28 октября 2014

Є чудовий веб-сервіс для виправлення орфографії на сайтах: http://orphus.ru/

На свій сайт ви вставляєть скрипт згенерований на цьому сайті. Після цього з’являється на ньому банер Orphus.

Якщо користувач сайту хоче повідомити Вам про помилку, він виділяє текст з помилкою, натискає комбінацію клавіш Ctrl+Enter. Після цього, з’являється вікно в якому пишеться правильний текст.

До Вас по електронній пошті надходить це повідомлення з паролем входу в адмінку Orphus в якій реєструються помилки. Після виправлення помилки, Ви помічаєте її, як виправлену.

Сергей Рудюк 28 октября 2014

Цікавий аудіо-курс іноземних мов я знайшов. В ньому можна комбінувати між собою аудіо-курси по 50 мовам в різному направленні.

Наприклад: Російсько – Українська: http://www.goethe-verlag.com/book2/RU/RUUK/RUUK002.HTM

Ось тут, Ви можете вибрати свою базову мову на мапі країн: http://www.goethe-verlag.com/book2/А далі, в залежності від вибраної мови – дивитесь текст на рідній мові, а чуєте переклад на тій, яку вибрали. Ось, для України: http://www.goethe-verlag.com/book2/UK/

Сергей Рудюк 28 октября 2014

В цьому пості я покажу, як вставновити переклад на різні мови, витративши на це кілька хвилин.

Робіть, як показано на скріншотах:

Сергей Рудюк 28 октября 2014

Найближчим часом, всі свої веб-проекти я переведу на українську мову і зроблю її основною.Звичайно, є деякі технічні складності по реалізації цього плану, але ніщо не зможе завадити це зробити.

Зараз, я вже встановив на сайті Рудюка перекладач від Google, який хоч каряво, але робить цю складну роботу. Цей перекладач переводить інформацію не тільки на українську та англійську, а ще на багато інших
мов.

Тепер, процитую статтю яка мені сподобалась на цю тему:

Говорити українською – це модно. Практичні поради тим, хто хоче вивчити українську мову
З часів Євромайдану українська мова в спілкуванні стала ознакою
патріотизму. Після анексії Криму та військової агресії Росії на Сході
російськомовні українці почали відмовлятись вживати російську як мову
окупанта.«Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що
нею не говорять ті, хто її знає» – ці слова іспанського політика
Хосе-Марії Арце розлетілись в соціальних мережах як заклик спілкуватись
рідною мовою. Говорити українською стало не просто модою, а потребою для
багатьох свідомих громадян, проте в багатьох на заваді стали
психологічні бар’єри та страхи.

«Факти» зібрали кілька порад, як почати говорити українською в російськомовному середовищі, і головне, як говорити правильно.
1. Позбудьтеся страхів
Більшість українців, які не наважувались перейти на
рідну мову спілкування, знаходять однакові виправдання. Це все є міфи,
що легко розвінчуються.
- Я погано розмовляю українською, і не хочу її псувати
– жодна нація світу не володіє літературним варіантом рідної мови,
навіть жителі Західної України не говорять чистою українською;- Я з дитинства говорю російською, моя сім’я – російськомовна – уявіть, що з таким же переконанням ви спробували б жити, наприклад, в США, ви би продовжували говорити російською?Це мертва мова, ніхто в моєму місті не говорить українською – тож ви маєте шанс стати першим, і прикладом для решти своїх земляків.
2. Створіть україномовне середовище.Почніть з пасивного накопичення української лексики. Дивіться кіно
та серіали з українським дубляжем, читайте україномовну пресу та
слухайте українську музику. Налаштуйте свій комп’ютер на українську
мову, інтерфейс програм та соцмереж. Заходячи на сайти, здійснюючи
платежі, обирайте українську мову інтерфейсу.3. Пишіть українською.
Ви матимете час на обдумування слів, тому відчуватимете себе впевненіше,
звикаючи думати українською. Крім того, ваше коло спілкування поступово
звикатиме до вас україномовного, а ви зможете знайти однодумців, з
якими надалі зможете практикуватись в українській.4. Говоріть до незнайомців.Психологічний бар’єр легше за все подолати, якщо почати говорити
українською спочатку з незнайомцями: в магазині, транспорті, на вулиці.
Будьте готові, що ваша мова здаватиметься вам жахливою, проте лише
практика і час допоможуть вам говорити плинно.
5. Почніть говорити у побуті.
пояснити причину такої зміни. Поясніть рідним та друзям свою позицію та
попросіть їх підтримати вас у такому прагненні. Пам’ятайте,
російськомовні українці прекрасно вас розуміють, навіть якщо вони
звертаються до вас російською. Практика довела, навіть корінні росіяни
розуміють українську, якщо говорити повільно. під час розмови ви автоматично використовуєте слова один одного. Треба
навчитися не втрачати пильність, краще говоріть повільніше, але
українською.6. Знайдіть досвідчених співрозмовників. мати співрозмовника, який стане для вас прикладом. Слухаючи його мову,
вам буде легше відповідати українською. Не бійтеся припускатися помилок і
запитувати незнайомі слова. Так ви швидко збагатите свою лексику.7. Наберіться терпіння. українською, вам знадобиться близько року. За цей час вам будуть
необхідні перерви, не бійтеся перепочити тиждень чи місяць і зробити
другу спробу.8. Безкоштовні курси української мови. Для тих, хто не в змозі освоїти мову самостійно, пропонуємо список
безкоштовних курсів у містах України. Тут ви точно знайдете однодумців і
постійне спілкування українською! Для тих, хто не в змозі освоїти мову
самостійно, пропонуємо список безкоштовних курсів у містах України. Тут
ви точно знайдете однодумців і постійне спілкування українською!

Використовуваолсь джерело: fakty.ictv.ua

Сергей Рудюк 28 октября 2014

Захотілось, щоб до кожного посту додавався копірайт автора. Почав писати програмний код... Тут, вирішив перевірити, а вдруг таке вже є в плагінах...
Опа! Є!
Плагін називається Copyrighted Post.

Після вставлення Ви можете його налаштувати в пункті Настройки - Чтение.
Ось мої налаштування:
А ось, як воно виглядає на сайті:

Знову все зробилось без програмування... Скоро забуду що таке PHP :)

Адрес и телефон
E-mail: rs@corp2.net Skype: rudjuk
г. Киев, ул. Белорусская 30, офис. К2Р (схема проезда)
Мы в сети
Меню
www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 000000000000
Проверить аттестат
Наверх